محصولات

مواد شیمیایی نساجی

– مواد تعاونی نساجی

– رنگ‌های نساجی

پارچه خام

– 100% پنبه (در عرض‌های متفاوت تا 300 سانتی‌متر)

– پلی استر پنبه (در عرض‌های متفاوت تا 300 سانتی‌متر)

– پلی استر ویسکوز (در عرض‌های متفاوت تا 300 سانتی‌متر)

– 100% ویسکوز (در عر‌ض‌های متفاوت)

پارچه‌های تکمیل شده

– 100% پنبه و 100% ویسکوز:

(چاپ ری اکتیو)

(چاپ پیگمنت)

(رنگرزی شده)

– پلی استر پنبه و پلی استر ویسکوز:

(چاپ دیسپرس ری اکتیو)

(چاپ پیگمنت)

(رنگرزی شده)

– انواع پارچه‌های لباس کار صنعتی

– انواع پارچه‌های پیراهنی

– انواع پارچه‌های پرده‌ای و حریر

– انواع پارچه‌های رومبلی

– انواع کالای خواب آماده

– انواع حوله

جین (دوستان آبی رنگ راحت ما)

– برای خانم ها (شلوارهایی که با هر مدلی هماهنگ می شوند)

– برای مردان (شلوار جین محبوب ما هرگز از مد نمی افتد)